up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף החלב להקמת דיר או רפת לשנת 2018

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב בקר, כבשים ועיזים מפרסמת “קול קורא” להכרה ביצרני חלב חדשים.

בקשות לקבלת מכסת חלב בקר לשנת  2018 לבתי ספר חקלאיים ומקצועיים בלבד.

לפנייה המלאה (בעברית) –  לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בקר – נספח א’ - לחץ כאן

למתווה להקמת רפת – נספח ב’ (בעברית) –  לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב כבשים לשנת 2018

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (ערבית) –  للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב כבשים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב עיזים לשנת 2018 

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

 לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב עיזים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

שווה לקרוא

הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תש"ע

הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תש"ע

קרא עוד
נוהל הקצאת חלב בקר גלמי בחודשים יולי-אוקטובר 2012

נוהל הקצאת חלב בקר גלמי בחודשים יולי-אוקטובר 2012

קרא עוד
פרסום נתוני "אי-ביצוע" מכסות חלב בקר

פרסום נתוני "אי-ביצוע" מכסות חלב בקר

קרא עוד
עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2012 – פניה לקבלת הערות הציבור

עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2012 – פניה לקבלת הערות הציבור

קרא עוד
גודל פונט