up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף החלב להקמת דיר או רפת לשנת 2018

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב בקר, כבשים ועיזים מפרסמת “קול קורא” להכרה ביצרני חלב חדשים.

בקשות לקבלת מכסת חלב בקר לשנת  2018 לבתי ספר חקלאיים ומקצועיים בלבד.

לפנייה המלאה (בעברית) –  לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בקר – נספח א’ - לחץ כאן

למתווה להקמת רפת – נספח ב’ (בעברית) –  לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב כבשים לשנת 2018

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (ערבית) –  للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב כבשים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב עיזים לשנת 2018 

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

 לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב עיזים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

שווה לקרוא

הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך

הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך

קרא עוד
החלטת ראש הממשלה מהווה איום אמיתי ומיידי על משק החלב הישראלי

החלטת ראש הממשלה מהווה איום אמיתי ומיידי על משק החלב הישראלי

קרא עוד
התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

קרא עוד
נוהל תמיכה במיגוניות לרפתות בעוטף עזה

נוהל תמיכה במיגוניות לרפתות בעוטף עזה

קרא עוד
גודל פונט