up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף החלב להקמת דיר או רפת לשנת 2018

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב בקר, כבשים ועיזים מפרסמת “קול קורא” להכרה ביצרני חלב חדשים.

בקשות לקבלת מכסת חלב בקר לשנת  2018 לבתי ספר חקלאיים ומקצועיים בלבד.

לפנייה המלאה (בעברית) –  לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בקר – נספח א’ - לחץ כאן

למתווה להקמת רפת – נספח ב’ (בעברית) –  לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב כבשים לשנת 2018

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (ערבית) –  للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב כבשים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב עיזים לשנת 2018 

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

 לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב עיזים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

שווה לקרוא

מתווה ניהול ענף חלב הבקר בשנת 2013

מתווה ניהול ענף חלב הבקר בשנת 2013

קרא עוד
אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
אושרו התקנות לפיצויים לחקלאות בגין נזקים עקיפים במבצע "צוק איתן"

אושרו התקנות לפיצויים לחקלאות בגין נזקים עקיפים במבצע "צוק איתן"

קרא עוד
מפגן הצדעה לישובי הדרום ועוטף עזה

מפגן הצדעה לישובי הדרום ועוטף עזה

טקסט
קרא עוד
גודל פונט