up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף החלב להקמת דיר או רפת לשנת 2018

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב בקר, כבשים ועיזים מפרסמת “קול קורא” להכרה ביצרני חלב חדשים.

בקשות לקבלת מכסת חלב בקר לשנת  2018 לבתי ספר חקלאיים ומקצועיים בלבד.

לפנייה המלאה (בעברית) –  לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בקר – נספח א’ - לחץ כאן

למתווה להקמת רפת – נספח ב’ (בעברית) –  לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב כבשים לשנת 2018

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (ערבית) –  للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב כבשים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

בקשות לקבלת מכסת חלב עיזים לשנת 2018 

לפנייה המלאה (בעברית) – לחץ כאן (בערבית) – للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

 לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב עיזים – נספח א’ – לחץ כאן

למתווה להקמת דיר – נספח ב’  – לחץ כאן

שווה לקרוא

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015

אחוזי התפלגות ייצור חלב לשנת…
קרא עוד
מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

קרא עוד
ניהול ענף הכבשים

ניהול ענף הכבשים

קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לבקר בשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לבקר בשנת 2013

קרא עוד
גודל פונט