up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2023

לקול קורא קול קורא

ליעדי המחקר המועדפים לשנת 2023 לחץ כאן

להסבר למילוי דף השער לחץ כאן

לדף שער המעודכן לחץ כאן

להנחיות לכתיבת הצעת מחקר הקדמית לחץ כאן