up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קבוצת תנובה

ראשיתה של תנובה בשנת 1926, עת החליטו המשקים החקלאיים העבריים בארץ ישראל – המושבים והקיבוצים – לרכז ולאגד את הטיפול בכל שלבי העיבוד, הייצור והשיווק של תוצרת חקלאית טרייה.
בתחילה שיווקה תנובה חלב טרי לשתייה בלבד ומאוחר יותר גם מוצרי חלב. עם התבססותה, בראשית שנות השלושים, החלה תנובה לשווק תוצרת טרייה נוספת של המשק החקלאי: ביצים, עופות, ירקות ופירות.

תנובה התפתחה במקביל להתפתחות היישוב היהודי בארץ, ולאחר קום המדינה היה לה חלק חשוב בהתפתחות כלכלת ישראל.
מאות משאיות הקירור המובילות תוצרת טרייה, הנושאות עליהן את סמל תנובה, הקפידו להגיע יום-יום, לאורך כל השנה, לכל יישוב ולכל מאחז ברחבי הארץ. תנובה הפכה לאורך השנים לחלק בלתי נפרד מחיי היום יום של כל ילד, כל משפחה וכל בית בישראל. בשנות ה-50 וה-60 אף קנה לו מקום המושג "ילדי תנובה", כביטוי המסמל ילדים בריאים הנהנים מתזונה טובה, טבעית וטעימה.

לאתר תנובה לחץ כאן