up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

צוות מועצת החלב יצא לשטח

צוות מועצת החלב יצא לשטח

מנכ"לית מועצת החלב מיכל קראוס סיירה בשבוע שעבר בלוויית צוות המועצה בדרום.

במסגרת הסיור התקיימו פגישות ברפת קבוץ אורים, במשק ישי במושב גילת ובהמשך התארחו

במחלבת "נעם" של טרה, בה נערך סיור ומפגש עם ארן אלסנר, מנכ"ל המחלבה.

בכוונתה של קראוס לצאת באופן קבוע לסיורים ומפגשים בשטח עם המגדלים במגזרים השונים,

לפגוש אנשי מקצוע, מחלבות וכל העוסקים בענף החלב.