up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פרוייקט קידום בריאות בבי"ס מקווה ישראל

תחום החינוך וההסברה הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מפעילות מועצת החלב.

 

במהלך שנת הלימודים תשע"ג מקדמת המועצה פרויקט בריאות עם דגש על חשיבות צריכת חלב ומוצריו.

 

כחלק מפעילות זו השתתפו תלמידי חטיבת הביניים בביה"ס "מקוה ישראל" בתחרות סטיקרים.

 

לפניכם מספר תוצרים פרי דמיונם של התלמידים.