up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פעילות מועצת החלב בחול המועד פסח

פעילות מאל"ה :

 במהלך חול-המועד פסח יבוצעו במעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב בדיקות היריון בלבד.

חשוב להוסיף לכל מבחנה שנשלחת לבדיקת-היריון טבליה של חומר משמר, זאת כדי למנוע השפעה של משך הזמן בין הדיגום לבדיקה על תוצאת הבדיקה.

המעבדה תפעל בחול-המועד בימים שני ורביעי בלבד בתאריכים 18.4 וה-20.4 בין השעות 8:00 – 13:00.

במקרים דחופים ניתן לפנות לד"ר צביקה בנאור בטלפון 050-6241670

 

פעילות משרדים ביהוד:

משרדי מועצת החלב ביהוד יהיו סגורים במהלך כל חול המועד פסח. חזרה לפעילות ביום ראשון 24.4.22.

במקרים דחופים ניתן לפנות לאלי ג'ורנו בטלפון 052-3124830