up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

פעילות המועצה לקידום החלב ומוצריו

שווה לקרוא

יצאנו לשטח – אירוע שריפה בביה"ס חקלאי נחלת יהודה

יצאנו לשטח – אירוע שריפה בביה"ס חקלאי נחלת יהודה

קרא עוד
ביקור עבודה ברפת רוסית – ד”ר שמוליק פרידמן

ביקור עבודה ברפת רוסית – ד”ר שמוליק פרידמן

רומן רוסי - מסע בזמן שמוליק…
קרא עוד
כנס מדעי הבקר – רשמים ותמונות

כנס מדעי הבקר – רשמים ותמונות

כנס מדעי הבקר לפניכם דברי…
קרא עוד
מפגש מגדלים אזור גרנות – 17.8.10

מפגש מגדלים אזור גרנות – 17.8.10

מפגש מגדלים אזור גרנות ביום…
קרא עוד
גודל פונט