up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פורום מקצועי לבריאות העטין ואיכות החלב

 

הפורום המקצועי ה – 16 לבריאות העטין ואיכות החלב

בחודש אפריל התכנס במועצת החלב פורום בריאות העטין ואיכות החלב והתמקד בנושא תאים

 

סומטים והשפעתם על איכות החלב, בריאות העדר, פוריות ועל תעשיית החלב .

 

במפגש ניתנו הרצאות מאלפות ממיטב החוקרים העוסקים בתחום, כולל הרצאה בתחום השיווק

 

בעידן האינטרנט התמודדות מול "מתנגדי החלב".

נכחו אנשי מקצוע, חוקרים, אנשי תעשיית החלב ומגדלים. היה מרתק !!

 

המפגש הבא של הפורום יתמקד בנושא איכות החלב בצאן.

 

תודה למארגנים ולמשתתפים !