up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ערך מזוני של עשב הטף Eragrostis tef למעלי גירה יצרנים

שם המאמר באנגלית  The nutritional value of the Teff grass (Eragrostis tef) for ruminants

מספר עבודה:  820-0328-17

שנת התחלת המחקר:  2016

שנת סיום המחקר:  2018

שמות חוקרים: 

פרופ' סמיר מבג'יש – המחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' יהושע סרנגה – המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית, ירושלים

שמות חוקרים באנגלית: 

Samer mabjeesh

shuki saranga

מילות מפתח בעברית:  תכולת NDF, ניסוי מטבולי, נעכלות, אנרגיה מטבולית.

תקציב: 180,000 ש"ח

תחום:  הזנה

לכניסה למחקר – לחץ כאן