up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

עדכונים בתקנון בדבר איכות חלב פרה גולמי בקבלתו במחלבה לשנת 2008

לפתיחת החוזר המקורי בפורמט וורד – לחצו כאן…

‏י”א ניסן, תשס”ח
‏16 אפריל, 2008
08-285-14

לכבוד
יצרני חלב בקר

 
שלום רב,

עדכונים בתקנון בדבר איכות חלב פרה גולמי בקבלתו במחלבה לשנת 2008

מועצת המנהלים בישיבתה ב-14 לאפריל אישרה את העדכונים הבאים בתקנון איכות חלב פרה גולמי:

1. אחסון חלב:
 החלב ברפתות יקורר ויאוחסן במיכלים נעולים המוצבים במבנה ייעודי סגור. התארגנות היצרנים תושלם עד ליום 31.12.2008.

2. ספירת חיידקים כללית   (סח”כ):
      סיווג איכות החלב החודשי לפי ספירות חיידקים  והתשלום עבורו בשנת 2008:

דרגה

חיידקים – אלפים למ”ל

גובה התשלום ממחיר מטרה 

מעולה

עד 10

פרס גמיש

א’

50 – 10

100%

ב’

מעל 50

97%

 3. ספירת תאים סומטיים    (סת”ס):
 סיווג איכות החלב החודשי לפי ספירות תאים סומטיים והתשלום עבורו בשנת 2008:

דרגה

תאים – אלפים למ”ל

גובה התשלום ממחיר המטרה

מעולה

עד 220

פרס גמיש

א’

280- 221

100%

ב’

325- 281

98%

ג’

375- 326

93%

ד’

מעל 375

92%

הערות :
• סעיף 2 במסמך זה שונה ביחס למסמך קודם בנושא- הנוסח הנוכחי מחייב.
• תחולת העדכונים: 01.01.2008.
• בהחלטתה קוראת מועצת המנהלים למחלבות וליצרנים  להקפיד על נהלי התקנון בכלל ועל סעיפי איחסון ואיסוף החלב בפרט.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ”ל

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

: מדיניות תשלום עבור חלב בקר  עודף לשנת 2008

: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008

לכבוד יצרן חלב בקר שלום…
קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008

מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008

י' אב, תשס"ז 25 יולי,…
קרא עוד
תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008…
קרא עוד
מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008 – 2

מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008 – 2

כ"א אלול, תשס"ז  -  4…
קרא עוד
גודל פונט