up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019 – החלטת מועצת מנהלים 14/03/2019

שווה לקרוא

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 2019

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 2019

קרא עוד
הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

  להלן דברי הסבר לעניין…
קרא עוד
עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019

קרא עוד
גודל פונט