up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 8.12.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים, עדכון – בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה

ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.5 ש”ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 22.12.19.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

 

שווה לקרוא

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 3 + נהלים ואמות מידה לשנת 2010

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 3 + נהלים ואמות מידה לשנת 2010

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019- 13.2.2020

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019- 13.2.2020

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 6.8.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 6.8.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
אמות מידה להפיכת קיבוץ למושב

אמות מידה להפיכת קיבוץ למושב

קרא עוד
גודל פונט