up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 13.2.2020

הליך העברת מכסות חלב עיזים, עדכון – בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה

ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 1.9 ש”ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 27.2.20.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

 

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 17.6.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 17.6.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 2019-2   – 13.6.19

הליך העברת מכסות חלב בקר 2019-2 – 13.6.19

הליך העברת מכסות חלב בקר…
קרא עוד
סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 13.6.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 13.6.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים–…
קרא עוד
גודל פונט