up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות בשנת 2015

להלן חוברת ממצאי הסקר שנערך ברפתות בשנים 2015 ו-2016.

ממצאי הסקר מהווים בסיס לקביעת מחיר המטרה בשנים 2017 ו-2018.

אנו מודים לחברת צנובר שערכה את הסקר ולכל הרפתות שהשתתפו במדגם.

לסקר לחץ כאן

שווה לקרוא

נוהל תמיכה במיגוניות לרפתות בעוטף עזה

נוהל תמיכה במיגוניות לרפתות בעוטף עזה

קרא עוד
טיוטת התקנות בענין ניוד וחלוקת מכסות בענף העיזים

טיוטת התקנות בענין ניוד וחלוקת מכסות בענף העיזים

לציבור יצרני חלב העיזים שלום,…
קרא עוד
עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

קרא עוד
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב בענף העיזים לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב בענף העיזים לשנת 2011

 נוהל עקרונות לחלוקת תוספת מכסות…
קרא עוד
גודל פונט