up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות בשנת 2015

להלן חוברת ממצאי הסקר שנערך ברפתות בשנים 2015 ו-2016.

ממצאי הסקר מהווים בסיס לקביעת מחיר המטרה בשנים 2017 ו-2018.

אנו מודים לחברת צנובר שערכה את הסקר ולכל הרפתות שהשתתפו במדגם.

לסקר לחץ כאן

שווה לקרוא

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 5

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 5

קרא עוד
הקצאת תוספת מכסות חלב לשנת 2010

הקצאת תוספת מכסות חלב לשנת 2010

קרא עוד
הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות…
קרא עוד
נהלי פינוי פגר

נהלי פינוי פגר

קרא עוד
גודל פונט