up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות בשנת 2015

להלן חוברת ממצאי הסקר שנערך ברפתות בשנים 2015 ו-2016.

ממצאי הסקר מהווים בסיס לקביעת מחיר המטרה בשנים 2017 ו-2018.

אנו מודים לחברת צנובר שערכה את הסקר ולכל הרפתות שהשתתפו במדגם.

לסקר לחץ כאן

שווה לקרוא

החלטות ועדת תכנון של מועצת החלב – 16.9.10

החלטות ועדת תכנון של מועצת החלב – 16.9.10

קרא עוד
עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2012 – פניה לקבלת הערות הציבור

עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2012 – פניה לקבלת הערות הציבור

קרא עוד
מכסות יבוא מוצרי חלב במכס מופחת

מכסות יבוא מוצרי חלב במכס מופחת

מכסות יבוא במכס מופחת של…
קרא עוד
ענף חלב הכבשים בישראל – תיאור מצב

ענף חלב הכבשים בישראל – תיאור מצב

קרא עוד
גודל פונט