up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

סיכום ספר העדר 2017

שווה לקרוא

חיזוק המערכת החיסונית בעזרת מזון – שרית עטיה

חיזוק המערכת החיסונית בעזרת מזון – שרית עטיה

קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 13- גנטיקה וטיפוח בבקר לחלב (יו”ר – ד”ר יואל זרון)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 13- גנטיקה וטיפוח בבקר לחלב (יו”ר – ד”ר יואל זרון)

ניתוח השפעות גידול בשארות (inbreeding)…
קרא עוד
מצ”ב “תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות” לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

מצ”ב “תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות” לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

   
קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 10 – פוריות פרת החלב (יו”ר – ד”ר עוזי מועלם)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 10 – פוריות פרת החלב (יו”ר – ד”ר עוזי מועלם)

דו"ח פוריות מפורט – התפלגות…
קרא עוד
גודל פונט