up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיכום מפגש בנושא תת-ביצוע מתמשך של יצרני חלב

שלום,

נושא תת הביצוע של יצרני החלב נידון לאחרונה במשרד החקלאות ובמועצת החלב מתוך מגמה

למצוא פתרונות למזעור התופעה אשר פוגעת בתכנון וברווחיותם של יצרני החלב.

בתאריך 22 במאי התקיים במשרדי מועצת החלב רב שיח בנושא .

נשמח לקבל את התייחסותכם לאחר קריאת סיכום הישיבה לכתובת מייל office@milk.org.il

לקריאת סיכום הפגישה לחצו כאן

טופס שאלון לדוגמא לחצו כאן

למצגת שהוצגה בישיבה לחצו כאן