up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 13.6.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 13.6.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים…
קרא עוד
עמדת התאחדות מגדלי בקר בנושא ניוד המכסות

עמדת התאחדות מגדלי בקר בנושא ניוד המכסות

קרא עוד
הליך ניוד מספר 4

הליך ניוד מספר 4

הליך ניוד מספר 4 בהתאם…
קרא עוד
אמות מידה לקבלת שירותי חליבה

אמות מידה לקבלת שירותי חליבה

קרא עוד
גודל פונט