up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיור מקצועי של צוות עובדי המועצה

 
סיור מקצועי בצפון

ביום רביעי (21.5.14) התקיים סיור של מנכ"לית המועצה בליווי צוות מקצועי שהתחיל במשק ישראלי בכפר יהושע. במפגש התקיים דיון על מצב הענף ומשם המשכנו למשק עמיצור לסיור סביב ענף הצאן. סיימנו את הביקור בכפר יהושע אצל דורון בידץ לדיון על ענף הפיטום לאחר הורדת המכסים.
משם נסענו לרפת הרדוף לסיור ברפת האורגנית וסיימנו את היום במתקן הכילוי של עין המפרץ.
בהמשך מתוכננים סיורים נוספים.