up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיור הנהלת מועצת החלב ברמת הגולן

סיור מקצועי ברמת הגולן

בשבוע שעבר (4-5/11) ביקרה הנהלת מועצת החלב בראשות מיכל קראוס מנכ"לית המועצה ברפתות ביישובי רמת הגולן. לביקור הצטרפו איציק שניידר סמנכ"ל המועצה, לירון תמיר כלכלן המועצה, ד"ר שמוליק פרידמן מנהל תחום וטרינריה ואיכות החלב, עו"ד עילית סקפה לנדאו היועצת המשפטית, דורית אשכנזי מנהלת מח' תכנון וטל ליטמן דוברת המועצה.

הביקור נפתח בכפר חרוב שם נדונו האפשרויות העומדות בפני הרפת העתידית במבוא חמה. בהמשך לביקור זה נפגשה הנהלת מועצת החלב עם אלי מלכה ראש המועצה בנסיון לסייע בהליכים הבירוקרטיים הכרוכים בהקמת הרפת. לאחר מכן ביקרה ההנהלה ברפת נטור ובמחלבת נעמי ביישוב. בהמשך הערב התארחה ביקרה הנהלת מועצת החלב בקיבוץ עין גב.

למחרת היום ביקרה ההנהלה ברפת אפיק מיצר, ברפת פרסלר במושב נוב וברפת אלוני הבשן. במהלך המפגשים שנערכו עם היצרנים נדונו נושאים הקשורים למדיניות התכנון לשנת 2015, פתרונות שפכים לרפתות, דור המשך וסוגיית הפנסיה לרפתנים שהגיעו לגיל פרישה. הסיור התקיים בניצוחם של סרג'יו פישלים מנהל רפת כפר חרוב ורמי פיש מנהל רפת עין גב שעשו עבודה נהדרת.

כפר חרוב

משק פרסלר-מושב נוב