up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיור במועצה אזורית באר טוביה בהשתתפות שר החקלאות – 17.11.2020

כחלק מהסיורים שעורך שר החקלאות הוא הגיע ב- 17.11.2020 עם מנכ"ל משרדו ומנכ"ל מועצת החלב לביקור במשק שמואלי.

שם קיבלו מחקלאי המקום הסברים על הפעילות של המחלבה והדיר, ולאחר מכן המשיכו לחוות הבופאלו בביצרון אצל משפחת טרייסטר.
סיפורים משפחתיים של אהבת הארץ, פיתוח ההתיישבות וחקלאות ישראלית.