up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום קורס מנהלי רפת בפקולטה לחקלאות ברחובות

הסתיים הקורס הראשון למנהלי רפת

הסתיים בהצלחה מרובה ובטכס רב רושם הקורס הראשון למנהלי רפת שהתקיים בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות.

בסיום הקורס שנמשך שנה וחצי, בו השתתפו 21 איש ואישה, הגישו רוב המשתתפים עבודות גמר שנכתבו בהנחייתם של אנשי סגל אקדמי ומדריכים מהשורה הראשונה בענף.

בטכס שהתקיים ב-8.1.12 נכחו נציגים מארגונים בענף החלב התומכים בתוכנית הלימודים:

ממועצת החלב: דנה מיניס וד"ר עדין שווימר, מהתאחדות מגדלי בקר – יעקב בכר, פיברו ישראל – ניר סלע ומצ.ח.מ אפיקים – נועה יוניש וברוך פיין, שגם נתן סקירה מעניינת בנושא: פרוייקטים ישראליים בחו"ל.

בסיום הטכס קיבלו המשתתפים תעודות גמר מרשימות מטעם מהאוניברסיטה העברית.

ברכותינו לבוגרי הקורס!