up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סטרפטוקוקוס אגלקטיה – סיפור שעוד לא נגמר!

סטרפטוקוקוס אגלקטיה – סיפור שעוד לא נגמר!

החיידק סטרפטוקוקוס אגלקטיה, הינו חיידק מדבק מאוד של העטין, הגורם לנזק כלכלי רב, הן מפגיעה בתנובת החלב (מכאן שמו א=אין; גלקטיה=החלבות), והן מפגיעה באיכות החלב, ובעיקר בעליה במספר התאים הסומטיים. כמו כן החיידק זואונוטי (כלומר, עלול לגרום למחלות בבני-אדם).

החיידק "חי" כמעט אך ורק בתוך העטין, ורגיש לטיפול אנטיביוטי (במיוחד לפניצילין).

לפיכך, ניתן לבער החיידק מהעדר בקלות יחסית, ולשמור על העדר "נקי" מנגיעות בחיידק.

יש הרואים ב"מחלת האגלקטיה" מחלה שנס ליחה, ולא כן. עדיין ידוע על כמה עשרות עדרים הנגועים בחיידק, ומסיבות שונות ומשונות, לא עושים דבר בנידון.

יחד עם זאת, העדר הישראלי עם היארעות הנגיעות בחיידק מהנמוכות בעולם, תודות למדיניות הביעור והניטור האינטנסיביים הקיימים בארץ.

גילוי מוקדם של המחלה מאפשר התמודדות מהירה ויעילה בביעורה. לשם כך חשוב לקיים ניטור שוטף של הנגיעות התוך-עטינית בעדרי החלב.

לפני כחודש, אובחן החיידק סטרפטוקוקוס אגלקטיה בדוגמא שנלקחה מפרה עם סת"ס גבוה ברפת שיתופית גדולה.

ימים ספורים לאחר האבחון הראשוני בוצעה בדיקה של כל הפרות הנחלבות (פעולה המתבקשת בגילוי נגיעות חדשה בחיידק) ונמצאו שש פרות נגועות בחיידק.

העדר לא אובחן בעבר נגוע בחיידק. כמו כן, מזה שנים רבות שלא הוכנסו בקר ובני בקר מבחוץ (מהמקורות השכיחים לנגיעות חדשה). יתכן שהמקור הוא מבני אדם (הנושא נבדק בימים אלו).

הרפת נערכה מיידית לביעור המחלה, עם כל המשתמע מכך: בידוד הנגועות, טיפול בהן או הוצאתן מהעדר וחליבתן בסוף, מעבר לשגרת חליבה היגיינית למניעת הדבקה, וניטור ומעקב אבחוני שוטף ע"י הרפתן והמאל"ה ועוד…

המסר העיקרי ממקרה זה הוא, הצורך בניטור שוטף של מחלות עטין, כמו גם מחלות או תופעות אחרות ברפת, ואל תאמרו לי זה לא יקרה…

כל שעליכם לעשות, הוא להימנע מקנית בקר ובני בקר מרפתות הנגועים בחיידק (לברר לפני קניה במעבדת מאל"ה-קיסריה), ולקיים מערך ניטור הכולל דיגום מכל פרה עם דלקת עטין קלינית (גם הקלה ביותר); מפרות שטופלו באנטיביוטיקה, שבועיים מסוף הטיפול, למעקב החלמה חיידקית; מפרות עם סת"ס מעל 350,000 בשתי ביקורות רצופות; מפרות עם היסטוריה של נגיעות בחיידקים מדבקים עיקריים (כמו: סטרפ אגלקטיה, סטפ אאורוס) כשבוע אחרי ההמלטה. בהצלחה !

ד"ר שוימר עדין