up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סדר פעולות מומלץ לחליבה היגיינית מלאה 2019

סדר פעולות מומלץ לחליבה היגיינית מלאה 2019

מאל"ה – מועצת החלב

 • על החולב לנקות ולחטא את הידיים בתחילת החליבה ובסופה. במהלך החליבה יש לחלוב עם כפפות חד-פעמיות, ולהקפיד על ניקיון בגדי החולב וסביבת העבודה במכון החליבה.
 • פטמות מלוכלכות מאד יש להרטיב לנקות ולנגב בניר ניגוב נפרד ובדגש על ניקוי-ניגוב קצה הפטמות.
 • חובה לחטא את הפטמות אך ורק בחומר חיטוי המאושר לשימוש ע"י השירותים הוטרינרים. חשוב שהחיטוי לפני החליבה יבוצע ורק על פטמות נקיות ויבשות.
 • מתן זמן לפעילות חומר החיטוי על הפטמה של חצי דקה לפחות הינו הכרחי לקבלת תוצאות טובות. לאחר מכן חובה , לנגב באופן יסודי את הפטמות בנייר ניגוב נפרד לכל עטין.
 • הוצאת זליפים תבוצע לפני ביצוע החיטוי המקדים (סעיף 3) או לפני הרכבת האשכול ותתבצע בצורה נכונה ול"ספל ביקורת". פעולה זו לא תבוצע במקרים של חשד לנוכחות חיידק/ים מדבק/ים בעדר ו/או לפי המלצת הגורמים המקצועיים.
 • הרכבת אשכול החליבה בצורה נכונה, תעשה ללא החדרת אוויר!!
 • יש לתקן מייד כל תקלה במהלך החליבה (גלישת גביע, נפילת גביע, פיתול האשכול, צפצופים…).
 • חל איסור להרכיב גביע על רבע/חצי דלקתי, או לא פעיל (מנוון). יש לשים פקק בגביע למניעת החליבה, ואחרי השימוש חובה לשטוף ולחטא את הפקקים. אין לסחוט את העטין ולהימנע מהשארת אשכול החליבה על העטין ללא זרימת חלב. כשיש מסיר אוטומטי, יש לכוון אותו לפי המלצות מדריך מאל"ה ו/או החברה.

 

 • חיטוי הפטמות אחרי החליבה יבוצע מייד אחרי הסרת האשכול, ובכיסוי מלא של הפטמות.
 • שטיפת הבמה תתבצע רק אחרי יציאת הנחלבות עם סיום חליבתן. שטיפה חיצונית של האשכול והידיים במהלך החליבה תתבצע לכיוון "בור החליבה" ולא לכיוון הנחלבות!!
 • בנחלבות שזוהתה אצלן דלקת עטין קלינית, יש לקחת דוגמה בצורה סטרילית, לשים מייד במקפיא ולשלוח למעבדה לאבחון הגורם. הטיפול הראשוני יתבצע לפי פרוטוקול טיפולים כתוב, שנקבע עפ"י אבחון הגורם/ים הפתוגני שאובחן בשנה האחרונה בשכיחות הגבוהה ביותר ובתאום עם הרופא המטפל ובידיעתו.
 • חלב שזוהה על ידי החולב או ע"י מערכות הזיהוי האלקטרוניות כחלב "חריג" –קולוסטרום, דלקת קלינית, המצאות דם, נוכחות חומרים מעכבים, יופרד ותמנע הוספתו למיכל החלב הכללי עד להיעלמות הגורם לחריגה על פי כל דין.

 

חליבה נכונה, היגיינית ומתואמת שומרת על בריאות העטין, איכות החלב ועל רווחת בעלי החיים