up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סדנא להצגת עבודת השדה והמעבדה של מאל"ה – בריאות העטין ואיכות החלב הגולמי

17/5/2010‏‏

 

סדנא להצגת עבודת השדה והמעבדה של מאל"ה – בריאות העטין ואיכות החלב הגולמי

שימו לב!

הסדנה מיועדת לרופאי הלשכות הוטרינריות ולרופאים המפקחים במחלבות

אנו מבקשים להזמינכם לסדנא שתתקיים ביום שלישי 1.6.2010 בבנין החקלאית – פארק התעשייה הצפוני קיסריה.

להלן סדר היום:

8.30-9.00  התכנסות + כיבוד חלבי

9.00-9.15  דברי פתיחה – ד"ר רוני עוזרי, ד"ר שמוליק פרידמן

9.15-9.45  מבע"ח בשדה ועד לאבחון המעבדתי – ד"ר מור פריד מנהלת המעבדה

9.45-10.00  סרטון – "גלגולה של מבחנה"

10.00-10.30  סיכום ביקור מדריך מאל"ה במשק – פעולות ופרשנות – דנה מיניס מדריכת ממש"ח

10.30-10.45  סרטון – "שיגרת חליבה היגיינית"

10.45-11.00  סרטון – "בדיקת CMT"

11.00-11.45  "קונסיליום "– ביקור מסכם בריאות העטין למשק. ניתוח תוצאות והוצאת המלצות למשק – ד"ר עדין שוימר מנהל פעילות מאל"ה בשדה

11.45-12.00  הפסקה + קפה

12.00-12.30  רווחת בע"ח למי זה טוב ? – ד"ר שמוליק פרידמן

12.30-12.45  סרטון – "רווחת בע"ח"

12.45-13.15  סיכום + דיון : מערכת הפיקוח על יצור החלב הגולמי –איך מתקדמים?

בברכה,
ד"ר שמוליק פרידמן