up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נתינת הרשאה למכירת קנה וושט של בקר וצאן שעדיין לא המליטו

נתינת הרשאה למכירת קנה וושט של בקר וצאן שעדיין לא המליטו

מידי שנה מופץ על-ידי הרבנות הראשית טופס בדבר נתינת הרשאה למכירת קנה וושט של בקר וצאן

שעדין לא המליטו, וזאת על מנת שניתן יהיה להעביר לשחיטה בני בקר בכורים. קליטת בקר וצאן

בבתי מטבחיים תיעשה רק לאחר הצגת אישור על המכירה.

נא לשלוח את הטופס פעם בשנה (חודש לפני פסח) וכן כאשר מתווספות נקבות חדשות רק לכתובת:

הרבנות הראשית לישראל מח' בתי מטבחיים, אהליאב 5ירושלים, ת.ד. 36016  פקס: 02-5313170

או לדוא"ל – simchag@rab.gov.il

לטופס הסבר לחץ כאן

∗לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטל': 02-5313175.  לטופס הרשאה לחץ כאן