up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מהיכן הגיעו החיידקים למיכל החלב שלי ?

גולן יעקב – מדריך ממש"ח מאל"ה, מועצת החלב

 

כידוע אחד ממדדי האיכות הינו ספירת חיידקים כללית (סח"כ), תקנון החלב לבקר ולצאן קובע את הערכים הנדרשים למ"ל חלב מעולה (בבקר 10,000> ובצאן 15,000>). בעדר צאן גדול בצפון הארץ התקבלה בקשה לעזרה עקב עליה ברמת הסח"כ. התוצאות שהתקבלו מהמחלבה נעו ברמות של 150-200,000 למ"ל / חלב. מדריך מאל"ה שהגיע למקום ביצע את הבדיקות השגרתיות הכוללות בדיקות ניקיון המערכת, יעילות שטיפה, יעילות מערכת הקירור ובכולם לא נמצא ממצא מחשיד.
במקביל נשלחה דוגמת מיכל החלב למעבדה בקיסריה כדי לבדוק את הספירה המבדלת במטרה לזהות קבוצה/ות חיידקים העלולים להשפיע על הספירה כללית. ידוע בספרות המקצועית כי חיידקים מקבוצת הסטרפים (בעקר סטרפ.אגלקטיא בבקר) יכולים להיות מופרשים בכמות גבוהה מהעטין ומכאן גם "תרומתם" לספירה הכללית במיכל.
תוצאות המעבדה מבדיקת המיכל היו כי אובחן בחלב חיידק הסטרפ.דיסגלקטיא בכמויות גבוהות מאוד. כדי לזהות את מספר העיזים המפרישות את החיידק נדגם כלל העדר. כזכור חיידק זה מוגדר כחיידק סביבתי אבל בהחלט יכול גם להשתייך לקבוצת המדבקים ולכן יש צורך לזהות את בע"ח הנגועים בהקדם האפשרי כדי למנוע המשך נגיעות בעדר. ס"ה נדגמו 499 עיזים נחלבות ומתוכם נמצאו 8 עזים (1.6%) שנמצאו חיוביות.
האם די בהפרשה של שמונה עזים גם אם היא במאות אלפים להשפיע על הספירה הכללית ? התשובה כנראה היא יותר מורכבת מהחישוב המתמטי הפשוט.
בבדיקה חוזרת שבוצע יום למחרת על ידי צוות מתוגבר של שני מדריכי מאל"ה התבקש המגדל לתאם את מועד איסוף החלב יחד עם הגעת הצוות למשק. לאחר ריקון מיכל החלב נמצא קרח על דפנות המיכל (ראה תמונה). המצאות קרח מעידה על אי תקינות מערכת הקירור המתואמת עם הפעלת הבוחשים, כלומר מערכת הקירור מופעלת כאשר החלב עדין לא הגיע לגובה הבוחשים דבר היוצר "מכת קור" וקפיאה על דפנות המיכל. הצטברות הקרח יוצרת גם "מאגר" נהדר לחיידקים שכידוע בקור אינם מושמדים אלא "מוקפאים" עד להפשרה ואז כמובן מוספים למאגר החיידקים במיכל החלב.דבר נוסף שעלול לקרות זה שטמפרטורת החלב מעל הקרח גבוהה בגלל שחיישן הטמפרטורה מזהה רק את טמפרטורת הקרח ואז החלב למעלה חם וכתוצאה מכך יש התרבות ועליה בספירות החיידקים.
הפתרון במקרה כזה הוא טכני והפעלת מערכת הקירור רק אם הגעת החלב לגובה הבוחש תמנע תקלה זו.
לאחר קבלת תוצאות המעבדה, זיהוי העזים המפרישות והפרדת חלב שלהן, תיקון תזמון הקירור, נשלחה דוגמת חלב לספירת חיידקים והתוצאה שהתקבלה הייתה ירידה דרמטית של הספירה הכללית ל- 25,000 במ"ל חלב.
אז מה למדנו במקרה זה ?
א. יש יתרון בשילוב כוחות מקצועיים יחד עם שיתוף הפעולה יוצא הדופן של המגדל.
ב. המפתח לא נמצא תמיד מתחת לפנס ולכן לא צריך לחפש רק שם…או בלשון אחרת חיידקים לא תמיד "מתנהגים" כפי שאנו מצפים מהם…
ג. חלק מהתקלות הנן רב גורמיות ולכן יש תמיד להמשיך ולבדוק בכמה כיוונים במקביל עד להגעה לפתרון.