up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נקודות למחשבה לפני קבלת החלטה לטיפול בדלקות עטין קליניות

נקודות למחשבה לפני קבלת החלטה לטיפול בדלקות עטין קליניות

לפני קבלת החלטה על טיפול בדלקת עטין קלינית במהלך התחלובה על המגדל לשקול את השיקולים הבאים:

א. האם יש תועלת כלכלית בטיפול ? מהו הסיכוי להצלחת הטיפול ? האם קיימת אפשרות אחרת ?

ב. בכל מקרה יש לדגום בצורה אספטית את הרבע או העטין הנגוע בדלקת, ללא קשר למהות ההחלטה האם לטפל ובמה !! לאחר הדיגום ניתן לשלוח מידית או לאחר הקפאה את הדוגמא לאבחון המעבדה.

ג. יש לטפל לפי פרוטוקול טיפול קבוע הכולל תרופות רשומות (לא מאולתרות) מינון קבוע וידוע ובדחיפות טיפול מומלצת. הכל לפי הוראות ופיקוח הרופא המטפל.

ד. בטיפול תוך עטיני חובה תמיד לחטא את פי הפטמה אך ורק באלכוהול 70% (לא בשום תחליף אחר !! – ראו הוזהרתם !).

ה. בהחדרה תוך עטינית השתמש במינון המומלץ כמנה אחת . אין תועלת בהחדרת מספר שפורפרות או בשילוב מספר סוגי אנטיביוטיקה.

ו. אל תטפל בדלקות בעלות אופי כרוני או בחיידקים אשר עמידים לטיפול (התייעץ תמיד עם הרופא המטפל).

ז. בשימוש נכון בתרופה העזר בהתווית לגבי זמן אי משלוח החלב (בכל מקרה העזר ב Delvo test ברפת ובשירותי מעבדת המחלבה לפני קבלת החלטה על הכנסת החלב למיכל הכללי. ש.פ.) 

ח. אחסן את התרופות במקום סגור, מוצל ושים לב תמיד לתאריך התפוגה.

ט. סמן "בגדול" את הפרות המטופלות למען יראו וייראו. אין די בהורדת תג-רגל ל"סימון" הפרה כ"יבשה" ! במקביל חובה לנהל רישום מדוייק למי ניתן הטיפול, מהי הסיבה, מתי התחיל הטיפול, המינון שניתן ומעקב אחר תוצאותיו.

י. דאג להזנה נכונה ולמצב בריאות כללי תקין. בצורה זו תגביר את יכולת העצמית של הפרה להתמודד כנגד גורמים פתוגנים… היא תמיד תעשה זאת טוב יותר…

ד"ר שמוליק פרידמן