up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ניטור רמות מינרלים והקשרם לביצועי פוריות ופחתי הריון בעדרי בקר לבשר במרעה

מספר עבודה:  870-1626-17

שנת התחלת המחקר:  2017

שנת סיום המחקר:  2020

שמות חוקרים: 

גל פלג, שה"מ

רחלי גבריאלי, שה"מ

תחום:  בקר לבשר

לכניסה למחקר – לחץ כאן