up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי

שווה לקרוא

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים…
קרא עוד
עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות

עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות

קרא עוד
סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

צו הפיקוח על מצרכים ושרותים…
קרא עוד
גודל פונט