up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

נוהל לניוד מכסות חלב כבשים ואמות מידה להכרה ביצרנים המייצרים בתנאי "משק סגור"

שווה לקרוא

הליך ניוד מכסות מסלול א' (מכסות קטנות)

הליך ניוד מכסות מסלול א' (מכסות קטנות)

הליך ניוד - מסלול א'…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 2.9.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 2.9.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
א. אמות מידה להקצאת מכסות בענף החלב – מכתב סמנכ”ל בכיר לייצור וכלכלה במשרד החקלאות

א. אמות מידה להקצאת מכסות בענף החלב – מכתב סמנכ”ל בכיר לייצור וכלכלה במשרד החקלאות

קרא עוד
אי קביעת מכסת חלב או הקטנתה

אי קביעת מכסת חלב או הקטנתה

קרא עוד
גודל פונט