up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

מועצת החלב ביטחה בקרן נזקי טבע (קנ”ט) את עדר הבקר לחלב כנגד מחלת הבורצלוזיס (מצ”ב חוזה הביטוח)

סעיף 6 ד’ להסכם מפרט את המקרים בהם לא יהיה כיסוי ביטוחי. ס”ק 14 קובע כי במקרים בהם לא קוימו הוראות השירותים הוטרינריים לא יהיה כיסוי ביטוחי.

ב-25.1.2018 פורסם ע”י השירותים הווטרינרים נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב (מצ”ב), מנהלי הרפתות והרופאים המטפלים מחויבים לנוהל זה.

במקרה של התפרצות מחלת הבורצלוזיס ברפת שיסתבר כי לא פעלה בהתאם לנוהל, הרי שלא יהיה כיסוי ביטוחי.

לחוזה הביטוח לחץ כאן

לנוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב לחץ כאן

לדף מידע בנושא ברוצלה לחץ כאן

למידע על שימוש בזבל יבש למיצוק זבל ברפתות חלב לחץ כאן

שווה לקרוא

ביצוע בדיקות חלב במעבדת מאל”ה במסגרת ניסויים /תצפיות/ מחקרים

ביצוע בדיקות חלב במעבדת מאל”ה במסגרת ניסויים /תצפיות/ מחקרים

  ציבור החוקרים, הרופאים המטפלים…
קרא עוד
דף הסבר ללפטוספירוזיס (מחלת ה”עכברת” )

דף הסבר ללפטוספירוזיס (מחלת ה”עכברת” )

קרא עוד
לרפתן ולנוקד- עשר פעולות מומלצות  לחורף 2019-20

לרפתן ולנוקד- עשר פעולות מומלצות לחורף 2019-20

  בתקופת החורף, מתבקשים ציבור…
קרא עוד
שימוש בזבל יבש למיצוק זבל ברפתות חלב.

שימוש בזבל יבש למיצוק זבל ברפתות חלב.

קרא עוד
גודל פונט