up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

נגיף שמלנברג – שאלות ותשובות

מהו נגיף השמלנברג

נגיף שמלנברג הוא נגיף חדש הנקרא על שם המקום בו זוהה לראשונה. מידע על הגנום שלו מצביע על היותו חלק מקבוצת הסרום Simbu השייכת למשפחת Bunyaviridae, סוג Orthobunyavirus.

נגיפים מקבוצה זו נמצאים לרוב בקרב מעלי-גירה באסיה, באוסטרליה ובאפריקה וכן במזרח התיכון (ישראל). העברה ישירה מבעלי חיים אחד למשנהו לא הוכחה, פרט להעברה דרך השיליה מאם נגועה לעובר.

מתוך אתר הוועדה האירופית לרווחת בעלי החיים

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/index_en.htm

במה מאופיין הנגיף?

ניתוחים-משווים של החומר הגנטי מוליכים להנחה כי הנגיף שייך לקבוצת הסרום Simbu (נגיפי Shamonda, Aina, Akabane ). ניתן היה לבודד את הנגיף, להרבותו ולשחזרו.

מתוך מכון המחקר הגרמני לרווחת בעלי החיים – FLI.

http://www.fli.bund.de/en/startseite/current-news/animal-disease-situation/new-orthobunyavirus-detected-in-cattle-in-germany.html

מהם סימני האלימות של הנגיף?

הנגיף מאופיין על ידי עיוותים מולדים בטלאים, כגון צוואר עקום, הידרוצפלוס, וכן התקשחות המפרקים. רוב הטלאים הללו נולדים מתים, והנולדים חיים אינם שורדים. הנקבות אינן מציגות כל תסמין של המחלה.

מתוך אתר משרד הבריאות ההולנדי

http://www.government.nl/issues/agriculture-and-livestock/animals/schmallenberg-virus

מה הסיבות להתפרצות הנגיף?

הנגיפים מועברים בעיקר על ידי יתושים (Culicidae) או כינים (Culicoides).

מתוך אתר wired science

http://www.wired.com/wiredscience/2012/01/new-animal-virus/

האם הזיהום מדבק ובאיזה אופן מתבצעת ההדבקה?

כן. המדענים הצליחו להדביק פרות בנגיף החדש, הנגיף התרבה בהן וחלקן הציגו תסמיני חום ושלשול.

מתוך אתר wired science

http://www.wired.com/wiredscience/2012/01/new-animal-virus/

איך עובר הזיהום לבני האדם?

רשויות הבריאות סוברות, שהנגיף אינו מסוגל לעבור ישירות מבעלי חיים לאדם, ואין עדויות עדיין על מעבר באמצעות וקטורים.

 מתוך אתר wired science

http://www.wired.com/wiredscience/2012/01/new-animal-virus/

מהם סימני המחלה בבני אדם?

לא נמצאו בני אדם נגועים.

האם קיים טיפול במחלה בבני אדם?

לא קיים בבני אדם.

לא סביר שיהיה טיפול כיום ( האם להכניס).

מהם קבוצות האוכלוסייה הרגישות?

אין

מהם סימני הזיהום בפרה?

פרות חולות ותנובת חלב מופחתת, פרות ופרים סובלים משלשול ומחום גבוה, תנובת חלב מופחתת. בחודשים אוגוסט וספטמבר 2011 דווחו תסמינים אלו אצל יותר מ-80 חוות גידול בקר בהולנד, ומניחים שנגיף שמלנברג גרם לכך. מאז כבר התאוששו בעלי החיים.

מתוך אתר משרד הבריאות ההולנדי

http://www.government.nl/issues/agriculture-and-livestock/animals/schmallenberg-virus

האם רפתנים חשופים לפגיעה?

לא ניתן לשלול באופן חד משמעי הדבקת אדם בנגיף בעתיד, ולכן פורסמה קריאה למעקב בריאותי אחר החקלאים, אשר מתבקשים לשמור על כללי ההיגיינה כרגיל.

מתוך אתר wired science

http://www.wired.com/wiredscience/2012/01/new-animal-virus/

האם קיים חיסון נגד הנגיף?

לא. צוותי מדענים ממשיכים לחקור את הנגיף, כאשר ההולנדים מתרכזים בכבשים והגרמנים בבקר. המדענים לא רשמו פטנט על הגילוי, כדי לאפשר מחקר מהיר וחופשי, ומוכנים להעביר דגימות וחומר לכל המעוניין להשתתף ולעזור במחקר.

מתוך אתר wired science

http://www.wired.com/wiredscience/2012/01/new-animal-virus/

האם הנגיף עובר באוויר או בהפרשות?

לא -, הוא עובר דרך חרקים וברחשים.

סביר להניח שנגיף שמלנברג מועבר על ידי כינים.

האם הזיהום עובר באמצעות חלב?

לא – הוא מועבר לבקר על ידי עקיצות חרקים ואינו עובר לבני אדם

האם מותר לצרוך מוצרי חלב?

כן, כרגיל

האם ניתן להמשיך  לתת תחליפי חלב לתינוקות?

כן, כרגיל

האם ניתן להמשיך לצרוך בשר?

כן, כרגיל

האם יש חשש להדבקות חיות מחמד בזיהום?

לא

האם בעולם היו מקרי מוות כתוצאה מהזיהום?

לא של בני אדם

האם היו מקרי מוות בעולם כתוצאה מזיהום הנמצא בחלב?

לא

מהן המלצות משרד הבריאות?

אין – לא מצאתי

מהן ההמלצות בנוגע לצריכת מוצרי חלב?

אין הגבלה על צריכת מוצרי חלב בעקבות הופעת הנגיף.

האם ישנם בארץ אנשים אשר נדבקו בנגיף?

לא

האם ישנם אנשים בארץ אשר נדבקו בזיהום כתוצאה מצריכת מוצרי חלב?

לא

http://healthmap.org/promed/index.php?name=Denmark&p=111&g=2623032&v=55.963,10.046,5,111

הייתי מוסיף את המפה האירופאית זה הלינק