up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

שווה לקרוא

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

קרא עוד
דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

קרא עוד
הוראות החירום של משרד החקלאות  26.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

קרא עוד
הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ואוצר מ-19.4.20

הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ואוצר מ-19.4.20

קרא עוד
גודל פונט