up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחיות למפעלים החיוניים והסקטור החיוני של משרד החקלאות – משבר הקורונה

 

שלום רב

מספר עדכנים לגבי התנהלות בהחמרה צפויה באירוע הקורונה .

1. משרד החקלאות מפעיל מוקד חירום 24/7 בטלפון – 03-9559913  בכל בעיה נא לפנות למוקד .

2. מצורף מדריך לחיטוי משטחים נכתב מיוחד לאירוע זה. לקריאה לחץ כאן

3. ממליצים להיערך במלאים שיאפשרו לכם להמשיך לתפקד גם אם ייוצר מחסור זמני . מים דלקים חומרי גלם וכו'

4. ממליצים למי שלא קיים עדיין הערכת מצב מתבקש לקיים ולנסות להבין את ההשפעות והפרעות הצפויות במהלך החודשים בקרובים .

5. נפגשתי עם ארגון המשחטות, ולשכת מכוני התערובת. יש להיערך למתן גיבוי בין המפעלים במידה של חוסר בתפקוד של מפעל. באם זה  משחטה ,מכון תערובת בית מטבחיים וכו .

סיכום

אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה. אני לא מכיר סקטור אחר במשק שיכול לדאוג להמשך אספק תוצרת ומזון לתושבי המדינה.

ביחד נצליח