up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מצגות מתוך כנס מדעי הבקר 2017

להלן המצגות שהוצגו בכנס מדעי הבקר ביום שלישי 21/11/17:

1. מגמות כלכליות-חברתית בישראל | אייל קמחי, מוסד שורש והאוניברסיטה העברית

2. השפעת ביטול משטר המכסות באירופה על ענף החלב | Sieta van Keimpema, סגנית נשיא מועצת החלב האירופית

3. הרפת לאן? מגמות בעולם והשלכה על ישראל | יובל רחמילביץ’, אפימילק

4. ענף החלב בארצות הברית | Andrew M.Novakovic , אוניברסיטת קורנל

5. העצמת הרפת המשפחתית וגיוון מקורות פרנסה ברפת 
| לירון אמדור

6. 
שוק החלב – שינויים בהרגלי הצריכה? | גיל לוינגר, סטורנקסט
7. שותפות, ניהול סיכונים ויזמות בחקלאות | דורון שטיין

שווה לקרוא

סמינר המשק המשפחתי בענף החלב

סמינר המשק המשפחתי בענף החלב

סמינר המשק המשפחתי בענף החלב…
קרא עוד
אירוע שבועות בבית הנשיא ורעייתו

אירוע שבועות בבית הנשיא ורעייתו

אירוע שבועות בבית הנשיא ורעייתו…
קרא עוד
סיור שר החקלאות בענף החלב

סיור שר החקלאות בענף החלב

ביום חמישי 11.5.17 התקיים סיור…
קרא עוד
בשבילי רק חלב ישראלי

בשבילי רק חלב ישראלי

בשבילי רק חלב ישראלי  מועצת…
קרא עוד
גודל פונט