up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מפגש מגדלים אזור גרנות – 17.8.10

מפגש מגדלים אזור גרנות

ביום שלישי 17.8.2010 בשעה 09:30  יתקיים מפגש מגדלים במפעלים האזורים בגרנות – חדר הרצאות.

סדר יום:
09:30 – 10:00  התכנסות וקפה.
10:00 – 10:45 – מסקנות מביקור הועדה האירופאית לפיקוח השירותים הוטרינרים על משק החלב בישראל – ד"ר רוני עוזרי – מנהל השירותים הוטרינרים בשדה.
10:45 – 11:30 – ענף החלב, הווה ועתיד –  שייקה דרורי – מנכ"ל מועצת החלב.
11:30- 11:45 – סרטון רווחת בעלי חיים – אברהם הראל.
נשמח להשתתפותכם

אברהם הראל
מנהל איכות וקשרי יצרנים
מועצת החלב