up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מפגש הוקרה ליצרנים פורשים – כך היה!

ביום שלישי האחרון (11.2.14) קיימו מועצת החלב ותנועת המושבים כנס הוקרה לרפתנים שפרשו לאחרונה מענף החלב.
זהו מפגש ההוקרה השני שאנו מקיימים אף הוא התקיים במלון "אוויה" ביהוד, ובו השתתפו כ-40 רפתנים
פורשים ובני משפחותיהם.
במסגרת הכנס ניתנו הרצאות שסיפקו כלים רגשיים ועסקיים לקראת הדרך החדשה והעניקו "מפתחות להצלחה" .
כמו-כן יועצים פיננסים מחברת "הלמן אלדובי" נתנו הרצאה בנושא: חשיבה אסטרטגית בניהול השקעות.
רבים מהרפתנים הודו למנהלי ועובדי המועצה עבור השירות החם והמצוין לו זכו, בעיקר ציינו לשבח את
עובדות מחלקת התכנון עבור השירות המקצועי, האדיבות והאכפתיות שגילו לאורך הטיפול בהליך הניוד.