up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מיקרוקוקים – מי הם ומה עושים איתם?

מיקרוקוקים – מי הם ומה עושים איתם?

 

מיקרוקוקים או בשמם הנכון "סטאפילוקוקים קואוגולז שליליים"     (CNS) נחשבים כחיידקים נפוצים בנגיעות התוך-עטינית.
הם אינם מוגדרים כסביבתיים או מדבקים אלא כ"חיידקים מזדמנים על העור", כלומר: מהווים חלק מאוכלוסיית החיידקים החיה על עור העטין או הפטמה.

תכונות מאפיינות נוספות:

 

  1. מאובחנים בלמעלה- % 20-10 מהנגיעות התוך עטינית התת קלינית.
  2. הדבקה גבוהה במיוחד במבכירות ובפרות מיד לאחר ההמלטה. תתכן ירידה משמעותית בנגיעות לאורך התחלובה והחלמה ספונטית בעקבות הטיפול האנטיביוטי בתקופת היובש.
  3. הדלקת היא בעיקר תת קלינית והגבה ברמת התאים סומטים היא בד"כ ברמה של פי 3-2 הרמה של פרה לא נגועה (עד 400,000 / מל).
  4. לפעמים יתכן מעבר לדלקת קלינית, אולם ברוב המקרים אין ה- CNS מהווה את הגורם עיקרי והבלעדי לדלקת זו. מאחר והוא נמצא קבוע על עור הפטמה יתכן שילוב של זיהום חיצוני במהלך הדיגום מבלי קשר לנגיעות האמיתית התוך עטינית.
  5. איבחון בשיעור גבוה של חיידקים אלו מדגימות חלב יכול להתקבל גם כתוצאה מדיגום לא נכון ו/או מצב פטמות לא היגיני.
  6. דרך ההדבקה לא ברורה לחלוטין.
  7. מניעה וטיפול: חליבה על עטין יבש ונקי, טבילת פטמות בחומר חיטוי לפני החליבה ואחריה. טיפול אנטיביוטי בתחלובה בד"כ אינו מומלץ, בחלק מן המיקרים תתקיים החלמה עצמית או החלמה בעקבות טיפול אנטיביוטי ביובש.

ד"ר שמוליק פרידמן