up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מינוי סמנכ"ל למועצת החלב


מינוי סמנכ"ל למועצת החלב


אנו שמחים לעדכן כי ביום שני 12.5.14 הסתיים תהליך מיון המועמדים לתפקיד סמנכ"ל מועצת החלב.

ועדת האיתור החליטה על מינויו של איציק שניידר לסמנכ"ל החדש של מועצת החלב.

מיכל קראוס מבקשת לברך גם בשם עובדי המועצה והדירקטוריון את איציק ולאחל לו הצלחה רבה

במילוי התפקיד של סמנכ"ל המועצה.

בהזדמנות זו ברצוננו להודות לאפרי רייקין על תרומתו לאורך השנים ושיתוף הפעולה הפורה מאז כניסת

מיכל לתפקיד. אפרי יישאר במועצה עד גמר חפיפה מסודרת.