up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מינוי מנהל לתחום הצאן במועצת החלב

‏כ”ט אב, תשס”ט
‏19 אוגוסט, 2009
09-501-6

לכבוד
העוסקים בענף הצאן

שלום רב,

הנדון:  מינוי מנהל לתחום הצאן במועצת החלב

ברצוני להביא לידיעתכם כי החל מיום 1.8.09 מיניתי את עמי עמיצור כמנהל לתחום הצאן במועצת החלב.עמי ירכז את כל פעילות המועצה בנושא זה, כולל: ויסות וחלוקת חלב בין המחלבות, וכן טיפול בעודפי חלב. קידום מכירות, שיווק, קשר עם מחלבות ויצרנים, וכן עידוד הייצוא.

נושא מכסות החלב ימשיך להיות מטופל על ידי  רוני משה, במחלקת התכנון של מועצת החלב.

בכל דבר ועניין הנוגע לתחום הצאן, אנא פנו מהיום לעמי ישירות –
טלפון: 03-9564748 (מועצת החלב)
סלולארי: 050-7726717
דואר אלקטרוני: amia@milk.org.il

מטרת המינוי של עמי עמיצור היא לקדם עוד יותר את תחום הצאן, שידע משברים רבים בתקופה האחרונה, וייתן מענה לבעיות השוטפות בענף.

בכבוד רב,

שייקה דרורי – מנכ”ל

העתק:

שלום שמחון – שר  החקלאות
איציק בן דוד – יו”ר המועצה

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

סיור עם אנשי המכס להיכרות עם ענף החלב

סיור עם אנשי המכס להיכרות עם ענף החלב

סיור עם אנשי המכס להיכרות…
קרא עוד
מצגת – אנרגיה סולארית במושבים (מתוך יום העיון ליצרני החלב שהתקיים ב- 3.11)

מצגת – אנרגיה סולארית במושבים (מתוך יום העיון ליצרני החלב שהתקיים ב- 3.11)

קרא עוד
יום עיון בנושא בריאות העטין – מיועד לעובדים התאילנדים בענף

יום עיון בנושא בריאות העטין – מיועד לעובדים התאילנדים בענף

קרא עוד
"כשהרפת פוגשת את נפלאות הרשת" – מפגש בנושא אינטרנט ליצרני החלב

"כשהרפת פוגשת את נפלאות הרשת" – מפגש בנושא אינטרנט ליצרני החלב

קרא עוד
גודל פונט