up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחלת הפה והטלפיים

בימים אלו נכנסים נציגי השירותים הווטרינרים לתקופת החיסון השנתית כנגד מחלת הפה והטלפיים. כידוע לכולם זוהי תחילתה של עונת התפרצות המחלה בקרב עדרי המקנה בישראל. רק לאחרונה התקבלו דיווחים מאת השירותים הווטרינרים על התפרצות המחלה בירדן שכנתינו.

מחלת הפה והטלפיים (פו"ט), הינה מחלה נגיפית מדבקת הפוגעת בעיקר בבעלי חיים מפריסי פרסה (בקר, כבשים, עזים, חזירים, וחיות-בר מפריסות פרסה כצבאים וחזירי-בר).

נגיף הפו"ט מאופיין בכושר הדבקה רב ביותר ונחשב לאחד מגורמי המחלות הנגיפיות המדבקים ביותר של בקר וצאן. הוא נישא באוויר ומסוגל להתפשט על פני יבשות.

הנגיף מועבר בין בעלי חיים (בקר ובצאן), מופרש בכל הדרכים מגוף בעל החיים החולה, נשימה, אכילה לרבות בחלב. נגיף זה מושמד בחימום, גם בטמפרטורות נמוכות יחסית (פסטור רגיל).

אם מספר בעלי החיים החולים רב, כמות הנגיף המופרשת על ידם, בעיקר בנשימה, גדולה ביותר. בתנאי מזג-אויר מתאימים עלול הנגיף להינשא באוויר ולהדביק משקים אחרים אף ללא מגע ישיר.

המחלה בדרך כלל אינה גורמת לתמותה בבעלי החיים הבוגרים (למעט צבאים), אולם גורמת להם לצאת ממעגל הייצור לתקופות קצרות או ממושכות, בכך שפוגעת בכושר הייצור שלהם (ירידה דרמטית בתנובת החלב, פגיעה בעור הפרה צליעות וכו').

בבעלי חיים צעירים (עגלים, טלאים, גדיים, גורי חזירים) עלול הנגיף לפגוע בשריר הלב ולגרום למוות.

בכדי לסייע לבעל החיים להתגבר על מחלתו ניתן לו מזון קל לעיכול, טיפול מקומי בפצעים, מניעת מאמץ, הכנת מרבץ מתאים וכדומה.

בישראל נהוג לחסן את כל הבקר והצאן אחת לשנה באמצעות תרכיב יעיל וטוב, אך הוא מחסן לתקופות מוגבלות.

בעל חיים צעיר יש לחסן בחיסון דחף בתוך חודשיים-שלושה לאחר חיסונו הראשון. בעלי חיים מבוגרים, שחוסנו כבר מספר פעמים במסגרת החיסונים השנתיים, מקיימים את הנוגדנים בגופם למשך תקופות ממושכות יותר מאשר בעלי חיים צעירים.

בעת התפרצות המחלה בקרב עדרי הבקר המטרה העיקרית הינה לעצור את מעגל ההדבקה ואת התפשטותה ע"י הטלת סגרים המיועדים להגבלת תנועה של בעלי עניין-סוחרי בקר, מכליות הובלת חלב מטלפים ועוד וביצוע חיסוני דחף!

חיסון הפה והטלפיים הינו חיסון חובה – זה הזמן לתאם הגעת נציג לשכה למשק ולבצע החיסון השנתי לכל העדר

אנו מבקשים להיות ערניים במטרה לזהות מוקדים חדשים בשלבים מוקדמים ככל הניתן בכדי למנוע התפשטות המחלה.

חשוב לעקוב אחר הודעות ופרסומים המופצים על ידי הגופים המקצועיים (שירותים וטרינרים, חקלאית, מאל"ה) בנושא זה

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרופאי מאל"ה