up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחירי רבעון ינואר – מרץ 2017

למכתב מועצת החלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

שווה לקרוא

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2017

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2017

מחירי רבעון יולי - ספטמבר…
קרא עוד
מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2017

מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2017

מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2017 לפרוטוקול…
קרא עוד
מחירי רבעון אפריל -יוני 2017

מחירי רבעון אפריל -יוני 2017

מחירי רבעון אפריל - יוני…
קרא עוד
קביעת מחירי מטרה על פי ייעוד ולאפשר יצוא – ראיון עם מיכל קראוס

קביעת מחירי מטרה על פי ייעוד ולאפשר יצוא – ראיון עם מיכל קראוס

קרא עוד
גודל פונט