up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2017

מחירי רבעון יולי – ספטמבר 2017
להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב  לחץ כאן
לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן
מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן
למכתב מועצת החלב  לחץ כאן
מחיר חלב עיזים – למכתב מועצת החלב לחץ כאן