up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון אפריל -יוני 2017


מחירי רבעון אפריל – יוני 2017
להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן
לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן
לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב  לחץ כאן
למכתב מועצת החלב  לחץ כאן