up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחירי רבעון אפריל-יוני 2016

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

למכתב מועצת החלב לחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות לחץ כאן

שווה לקרוא

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2016

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2016

להודעת משרד החקלאות על המחיר…
קרא עוד
מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016 מחיר…
קרא עוד
הוזלת מחירי החלב שבפיקוח

הוזלת מחירי החלב שבפיקוח

הוזלת מחירי החלב שבפיקוח שר…
קרא עוד
מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2016

מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2016

מחירי רבעון אוקטובר - דצמבר…
קרא עוד
גודל פונט