up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2017

מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2017
לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן
להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב  לחץ כאן
למחיר חומרי הגלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן
להודעת מועצת החלב לחץ כאן