up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי רבעון אוקטובר – דצמבר 2015

למכתב מחירי החלב לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת היישום של משרד החקלאות לחץ כאן

למחירי חומרי גלם לחץ כאן