up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי – ספטמבר 2024

הודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

פרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן

הודעת מועצת החלב על מחירי המטרה לחלב גולמי לחץ כאן