up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי חלב וחומרי גלם – אוקטובר-דצמבר 2014


מחירי חומרי גלם לרבעון אוקטובר – דצמבר 2014

למחיר מטרה לחלב גולמי – בקר, כבשים ועזים לחץ כאן

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

להודעה על מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן