up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית לחודש ינואר-מרץ 2008

2 ינואר 2008

 

הודעות רשמיות

מחיר אבקת מחלב כחוש וחמאה תעשייתית לחודש ינואר-מרץ 2008

מחיר אבקת מחלב כחוש וחמאה תעשייתית לחודש אוקטובר-דצמבר 2007

מחיר אבקת מחלב כחוש וחמאה תעשייתית לחודש יולי-ספטמבר 2007

מחיר אבקת מחלב כחוש וחמאה תעשייתית לחודש אפריל-יוני 2007

הודעות קודמות

אבקה מחלב כחוש

1. אבקה מחלב כחוש בכשרות רגילה   –  20,852 ש"חטון
2. אבקה מחלב כחוש בהכשר מהדרין  –  21,999 ש"חטון
3. אבקה מחלב כחוש בהכשר בד"ץ     –  24,188 ש"חטון

חמאה תעשייתית 82% שומן (אריזות של 25 ק"ג)

1. חמאה בהכשר רגיל      –   17,506 ש"ח/טון
2. חמאה בהכשר מהדרין  –   18,119 ש"ח/טון
3. חמאה  בהכשר בד"ץ    –   18,731 ש"ח/טון

הערות:

1. בקניה דרך מערכת הפצה אפשר להוסיף למחיר עמלה בשיעור של עד 20%.

2. אין חיוב עבור משטחים, המשטחים אינם להחזרה.

3. בידול המחירים בכשרויות המיוחדות הנו עפ"י הנחיית משרד החקלאות.

4.  המחירים בתוקף מ- 01.01.2008.

5.  מחירון אבקת חלב מייבוא מפורסם בנפרד.

6.  למחירים אלה יש להוסיף מע"מ כחוק.

 

שייקה דרורי

מנכ"ל